Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers

 |   |  Share: 

Goed nieuws voor werkgevers: minister Wouter Koolmees streeft na om per 1 januari 2020 een compensatieregeling te treffen voor de transitievergoeding die de werkgever bij een ontslag van een langdurig zieke werknemer moet betalen.

Het loon van een arbeidsongeschikte werknemer moet in beginsel de eerste twee jaar die hij/zij wegens arbeidsongeschiktheid niet kan werken door de werkgever worden doorbetaald. Als de werknemer na de twee jaar loondoorbetaling nog steeds zijn werk niet kan hervatten, is het voor de werkgever een logische stap om het dienstverband met de langdurig zieke werknemer te beëindigen. Met de inwerkingtreding van de WWZ per 1 juli 2015 is de werkgever, die de arbeidsovereenkomst met een werknemer die ten minste twee jaar in dienst is wilt beëindigen, wel verplicht om de werknemer de wettelijke transitievergoeding te betalen.

De kosten van de transitievergoeding kunnen aanzienlijk oplopen, waardoor veel werkgevers ervoor kiezen om het dienstverband slapend in stand te houden. Dit houdt in dat de werknemer in dienst blijft, maar dat de werkgever niet meer verplicht is om het loon te betalen. Het slapend houden van het dienstverband brengt risico’s en verplichtingen voor de werkgever met zich mee. De werkgever moet de werknemer bijvoorbeeld blijven ondersteunen in zijn re-integratie en indien de werkgever passende werkzaamheden voorhanden heeft, moet hij die aan de langdurig arbeidsongeschikte werknemer aanbieden.

Met de voorgestelde compensatieregeling wordt de werkgever door het UWV gecompenseerd voor het betalen van de transitievergoeding aan de langdurig zieke werknemer. Daardoor draagt niet langer de individuele werkgever de lasten van de transitievergoeding, maar wordt de transitievergoeding betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds. Wanneer het wetsvoorstel door de Tweede en de Eerste Kamer wordt aangenomen en de compensatieregeling per 1 januari 2020 in werking treedt, zal de regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 gelden. De werkgever die het dienstverband met een langdurig zieke werknemer heeft beëindigd na 1 juli 2015 kan dus aanspraak maken op de compensatieregeling. De compensatie die de werkgever ontvangt is gelijk aan de wettelijke transitievergoeding, met uitzondering van de periode waarin het dienstverband slapend in stand is gehouden. Aangezien de in het wetsvoorstel opgenomen compensatieregeling met terugwerkende kracht in werking zal treden, kan het voor de werkgever aantrekkelijker worden om het dienstverband met de werknemer niet langer slapend te houden, maar om het per direct te beëindigen.

Heeft uw bedrijf te maken met een of meer langdurige zieke werknemers? Of is er op dit moment bij uw bedrijf sprake van dienstverbanden die slapend gehouden worden? Laat u dan tijdig en goed adviseren door de juridisch adviseurs van Frontyr. Stel ons hier een vraag of neem vrijblijvend contact op via 085 – 773 26 66.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...