Cao glastuinbouw algemeen verbindend verklaard

 |   |  Share: 

Op verzoek van de betrokken werkgevers- en werknemersverenigingen, heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Cao glastuinbouw met ingang van 14 oktober 2016 algemeen verbindend verklaard.

Door de algemeen verbindendverklaring, zijn alle werkgevers en werknemers binnen de glastuinbouwsector gebonden aan de bepalingen van de Cao glastuinbouw. Het maakt daarbij geen verschil of zij zijn aangesloten bij een werkgevers- of werknemersvereniging.

De algemeen verbindend verklaarde bepalingen uit de Cao werken direct door op de arbeidsovereenkomst die tussen de werkgever en de werknemer bestaat. Bepalingen in de arbeidsovereenkomst die strijdig zijn met de algemeen verbindend verklaarde Cao-bepalingen, zijn ‘nietig’. Dat houdt in dat zij geacht worden nooit te hebben bestaan. De betreffende Cao-bepalingen treden daarvoor in de plaats. Aangezien de Cao glastuinbouw een zogenaamd ‘minimumkarakter’ heeft, is het wel toegestaan ten gunste van de werknemer van de Cao af te wijken. Aan de werknemer mag bijvoorbeeld wel een hoger loon worden toegekend, dan hem of haar op grond van de Cao toekomt.

De minister heeft de Cao glastuinbouw tot het einde van de looptijd daarvan, te weten tot 1 juli 2018, algemeen verbindend verklaard.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...