Betalen van loon tijdens arbeidsconflict

 |   |  Share: 

Het kan voorkomen dat uw werknemer zich ziek meldt, maar dat eigenlijk sprake is van een arbeidsconflict met u als werkgever. Daarom is het van belang dat uw werknemer zo spoedig mogelijk na de ziekmelding een bezoek brengt aan de bedrijfsarts. Aan de bedrijfsarts komt het primaat toe vast te stellen of uw werknemer (op medische gronden) arbeidsongeschikt is of niet.

Als de bedrijfsarts constateert dat sprake is van een arbeidsconflict, dan is de zogeheten STECR-richtlijn van toepassing. U en uw werknemer dienen dan binnen twee weken met elkaar in gesprek te gaan. Op basis daarvan geeft de bedrijfsarts een advies. Dit advies kan een voorstel tot een interventieperiode bevatten, om beiden tot bezinning te komen en na te denken hoe het conflict op te lossen. De bedrijfsarts dient terughoudend te zijn met het adviseren van een interventieperiode. In deze periode betaalt u namelijk het loon van uw werknemer door, maar verschijnt uw werknemer niet op de werkvloer. Uw instemming met een interventieperiode is dan ook noodzakelijk.

Wanneer sprake is van een arbeidsongeschikte werknemer, bent u verplicht het loon door te betalen gedurende maximaal 104 weken (of de resterende duur van de arbeidsovereenkomst). Het kan voorkomen dat uw werknemer door een arbeidsconflict (medisch) ziek wordt. Ook dan valt uw werknemer onder de ‘normale’ regels omtrent ziekte en dient u maximaal 104 weken loon door te betalen. In het geval sprake is van een arbeidsconflict én ziekte, kan de bedrijfsarts naast zijn advies conform de Wet verbetering poortwachter tevens de STECR-richtlijn toepassen en ook dan een interventieperiode adviseren.

Daarnaast kan het voorkomen dat geen sprake is van (medische) arbeidsongeschiktheid, maar dat uw werknemer stelt dat hij zijn werkzaamheden niet meer kan uitvoeren ten gevolge van het arbeidsconflict. U bent in dat geval verplicht loon door te betalen, tenzij het niet verrichten van de arbeid in redelijkheid voor rekening van uw werknemer behoort te komen. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid is het aan u om te bewijzen dat de oorzaak en ‘schuld’ van het arbeidsconflict uitsluitend bij uw werknemer ligt. Als beiden schuld treft bent u ook verplicht het loon door te betalen aan uw werknemer.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...