Betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

 |   |  Share: 

Om ervoor te zorgen dat meer werknemers ouderschapsverlof opnemen, heeft het kabinet besloten om vanaf 2 augustus 2022 het ouderschapsverlof voor een deel door te betalen. Gedurende de eerste negen weken van het ouderschapsverlof bestaat recht op een uitkering van 50% van het (maximum) dagloon. Dat verlof moet dan wel in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.

Op grond van de Wet Arbeid en Zorg hebben werknemers recht op ieder 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Dat verlof is gedurende de eerste acht levensjaren van het kind op te nemen. Gebleken is echter dat, wegens het feit dat het ouderschapsverlof niet wordt betaald, slechts een derde van de ouders daadwerkelijk ouderschapsverlof opneemt. Dat terwijl ouders, met name in het eerste jaar, behoefte hebben om naast hun werk wat meer tijd thuis te kunnen doorbrengen. Bovendien maken ouders vooral in het eerste jaar onderling afspraken over de werk-zorgverdeling. Om ouders te stimuleren gebruik te maken van hun recht op ouderschapsverlof, heeft het kabinet besloten om de eerste negen weken van het ouderschapsverlof deels te betalen. Het UWV zal 50% van het (maximum) dagloon aan de ouder uitkeren. Voorwaarde is wel dat de negen weken ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Gebeurt dat niet of maar gedeeltelijk? Dan betreft het onbetaald verlof. Stel dat in het eerste levensjaar 7 weken ouderschapsverlof wordt opgenomen en in het tweede levensjaar 2 weken, dan worden alleen die eerste 7 weken doorbetaald.

Het blijft uiteraard mogelijk om met werknemers, bijvoorbeeld in de cao of de individuele arbeidsovereenkomst (mits het karakter van de cao dat natuurlijk toelaat), voor hen gunstigere afspraken te maken.

Het recht op doorbetaald ouderschapsverlof bestaat verder naast het recht van de moeder op zwangerschaps- en bevallingsverlof en van de vader op (aanvullend) geboorteverlof. De verruimingen van de verschillende verlofsoorten de afgelopen periode, zijn het gevolg van de verplichting van de Nederlandse overheid om de ‘Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers’ in de nationale wetgeving te verwerken.

Heeft u nog vragen over het betaalde ouderschapsverlof? Schroom dan vooral niet om contact op te nemen met de juristen van Frontyr via 085 -773 26 66 of advies@frontyr.nl. Zij helpen u graag verder.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...