Betaald ouderschapsverlof opnemen vanaf 2022

 |   |  Share: 

Niet iedere werknemer kan het zich veroorloven om ouderschapsverlof op te nemen. Slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op. Het kabinet heeft om die reden besloten om het opnemen van ouderschapsverlof aantrekkelijker te maken.

Betaald ouderschapsverlof

Een werknemer heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof, oftewel: 26 keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Het ouderschapsverlof dient te worden opgenomen in de eerste acht levensjaren van het kind en is momenteel onbetaald. Dit is alleen anders indien er afwijkende afspraken over zijn gemaakt, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst. Als werknemers vanaf augustus 2022 ouderschapsverlof opnemen, dan keert het UWV de eerste 9 van de 26 weken een uitkering uit (tot 50% van het maximum dagloon). De overige weken blijven onbetaald. Het betaalde verlof dient in het eerste levensjaar van het kind te worden opgenomen.

Ouderschapsverlof aanvragen en weigeren

Ouderschapsverlof dient ten minste twee maanden voordat het ouderschapsverlof ingaat schriftelijk te worden aangevraagd door de werknemer. De werknemer dient daarbij de periode, het aantal uren verlof per week en de spreiding daarvan te vermelden.

Wellicht komt deze periode u vanwege bijvoorbeeld drukte niet goed uit en vraagt u zich af of u het ouderschapsverlof kunt weigeren. U mag het verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Wel kunt u mogelijk de manier waarop uw werknemer het ouderschapsverlof wil indelen, wijzigen. Dit kan echter alleen op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Kort gezegd houdt dit in dat het ouderschapsverlof uw bedrijf in ernstige problemen brengt. Uit de rechtspraak volgt dat roostertechnische problemen niet voldoende zijn. U dient dus voorzichtig te zijn met het weigeren van het ouderschapsverlof op de door de werknemer aangevraagde periode en tijden. Wel kunt u uiteraard met uw werknemer in overleg treden hieromtrent.

(Aanvullend) geboorteverlof

Ook vanaf juli 2020 zal er een wijziging plaatsvinden. Partners hebben momenteel recht op vijf dagen volledig betaald geboorteverlof. Partners waarvan het kind is geboren op of na 1 juli 2020 hebben tevens recht op aanvullend geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof duurt maximaal vijf weken. De werknemer krijgt dan van het UWV een uitkering van 70% van het dagloon.

Heeft u vragen over de verschillende verlofregelingen? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan contact op met de juristen van Frontyr via advies@frontyr.nl of bel 085 – 773 26 66.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...