Beschikt u over de verplichte klokkenluidersregeling?

 |   |  Share: 

Indien u minimaal 50 werknemers heeft, bent u verplicht om een interne klokkenluidersregeling te hebben. Dit volgt uit de Wet Huis voor klokkenluiders. Een exemplaar van de klokkenluidersregeling moet schriftelijk of elektronisch aan alle werknemers worden verstrekt. Naast dat het soms verplicht is een klokkenluidersregeling te hebben, is het ook gewoon verstandig. Veel werkgevers zullen immers willen voorkomen dat een interne misstand direct extern wordt gemeld met alle negatieve publiciteit van dien. Hieronder leest u meer over de klokkenluidersregeling.

Een klokkenluidersregeling beschrijft de interne procedure voor het omgaan met een melding van een vermoeden van een misstand binnen het bedrijf. De wet schrijft voor dat daarin in ieder geval de volgende zaken moeten worden vastgelegd:

  • de manier waarop met de melding wordt omgegaan;
  • wanneer sprake is van een ‘vermoeden van een misstand’;
  • bij wie de misstand moet worden gemeld;
  • de verplichting van de werkgever om op verzoek de melding vertrouwelijk te behandelen;
  • de mogelijkheid van de werknemer om vertrouwelijk een adviseur te kunnen raadplegen.

Maar ook andere zaken, zoals hoe de terugkoppeling aan de melder plaatsvindt, welke bescherming de melder geniet en wanneer een externe melding kan worden gemaakt, moeten aan de orde komen.

De Wet Huis voor klokkenluiders heeft twee doelstellingen: rechtsbescherming van melders (ook wel ‘klokkenluiders’) en bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke misstanden. Wat onder ‘een misstand’ wordt verstaan is niet altijd makkelijk te beantwoorden. Volgens Het Huis voor klokkenluiders, een bestuursorgaan belast met het geven van advies en het doen van onderzoek, moet het gaan om iets dat uitstijgt boven een individuele kwestie of een persoonlijk conflict. Dat een werknemer een conflict met de werkgever heeft of het niet eens is met een besluit, is dus geen misstand. Het moet echt gaan om een structurele maatschappelijke misstand met betrekking tot bijvoorbeeld een wetsovertreding of gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid of het bedrijf.

De melding van een werknemer moet verder wel op redelijke gronden zijn gebaseerd. Hij moet zelf dingen hebben gezien of meegemaakt en het mag dus niet gaan om ‘van horen zeggen’. Als een melder goed heeft gehandeld en geen verkeerde bedoelingen heeft gehad, dan wordt hij door de wet beschermt. Hij mag wegens zijn melding bijvoorbeeld niet worden ontslagen, gedwongen worden overgeplaatst, degradatie krijgen of worden geïntimideerd.

Wilt u een klokkenluidersregeling intern gaan hanteren? De juristen van Frontyr helpen u daar graag bij. Neemt u al het product ‘MijnBedrijfsjurist’ van Frontyr af? Dan wordt u op verzoek kosteloos een klokkenluidersregeling toegestuurd. Bel voor meer informatie gerust naar 085- 773 26 66 of mail naar advies@frontyr.nl.

 Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...