Het belang van algemene voorwaarden

 |   |  Share: 

Het hanteren van algemene voorwaarden kan uw rechtspositie aanzienlijk versterken. Toch wordt het belang van algemene voorwaarden vaak onderschat door ondernemers. Meestal wordt namelijk pas tijdens een geschil duidelijk hoe cruciaal het is om over algemene voorwaarden te beschikken. Maar waarom zijn algemene voorwaarden eigenlijk zo belangrijk?

Als ondernemer sluit u regelmatig overeenkomsten met opdrachtgevers, leveranciers en klanten. Alle specifieke afspraken over de diensten en producten die u gaat leveren of afnemen, worden dan mondeling besproken of schriftelijk vastgelegd in een contract. Het is uiterst raadzaam om de randvoorwaarden van uw overeenkomsten daarnaast op te nemen in algemene voorwaarden. Deze zijn doorgaans namelijk niet wettelijk vastgelegd.

In uw algemene voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen nader uitgewerkt. Het gaat dan om condities, waarover u niet steeds opnieuw in onderhandeling wilt treden. Zo kunt u standaardbepalingen in uw algemene voorwaarden opnemen over de garantie die u biedt, over de betalingstermijn waaraan uw wederpartij zich dient te houden en over de consequenties van het niet nakomen van verplichtingen. U kunt zelfs vastleggen dat de algemene voorwaarden van uw wederpartij niet van toepassing zijn.

Bovendien zijn algemene voorwaarden bij uitstek geschikt om uw aansprakelijkheid te beperken. U kunt bijvoorbeeld bedingen dat een schadevergoeding niet meer kan behelzen dan een maximum bedrag. Ook kunt u van uw wederpartijen verlangen dat zij bepaalde verzekeringen afsluiten ter dekking van hun aansprakelijkheid jegens u.

Het is van belang dat uw algemene voorwaarden goed aansluiten bij uw bedrijfsvoering. U doet er dan ook verstandig aan om te kiezen voor maatwerk, door algemene voorwaarden te hanteren die specifiek afgestemd zijn op de werkzaamheden van uw onderneming.

Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen door een deskundige van Frontyr of wilt u uw huidige algemene voorwaarden laten toetsen? Neemt u dan gerust contact met ons op via 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar info@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...