Werkwijze

Evenals het leveren van hoogwaardige juridische dienstverlening, acht Frontyr het bieden van een goede service aan haar klanten van groot belang. Daarbij vinden onze adviseurs het essentieel dat u vooraf voldoende duidelijkheid verkrijgt omtrent de kosten en de voorwaarden van de dienstverlening, de werkzaamheden die zullen worden verricht en de termijn waarbinnen u daarop mag rekenen. De adviseurs zullen u steeds op de hoogte houden van de stand van zaken en u waar mogelijk betrekken bij procedures, door bijvoorbeeld brieven vooraf in conceptversie aan u ter goedkeuring voor te leggen.

Kortom, duidelijkheid vooraf, betrouwbaarheid en handelen in samenspraak met de klant, zijn waarden die Frontyr nastreeft. De adviseurs van Frontyr hanteren een persoonlijke benadering en zijn bovendien resultaatgericht, waarbij zij steeds onnodige kosten door lang procederen zullen proberen te voorkomen.

Van de dienstverlening van Frontyr kan tegen een vast uurtarief, dan wel op basis van een abonnement gebruik worden gemaakt. Meer informatie over de tarieven die worden gehanteerd, treft u hieronder. Bij vragen kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de adviseurs. Indien gewenst, kunnen zij u bovendien een offerte doen toekomen.

Tarieven en abonnement

Advies-abonnement voor bedrijfskundig en juridisch advies
4-uren abonnement€ 380,- per jaar
8-uren abonnement€ 760,- per jaar
12-uren abonnement€ 1.140,- per jaar
16-uren abonnement€ 1.520,- per jaar

Het Advies-abonnement biedt u de mogelijkheid om vooraf uren in te kopen tegen het zeer gunstige tarief van € 95,- per uur. U kunt een keuze maken uit de bovenstaande abonnementsvormen.

 

Tarieven indien vooraf ingekocht met kortingstarief
Bedrijfskundig advies€ 120,- per uur
Juridisch advies€ 120,- per uur

Indien u de kortingsuren heeft opgebruikt, kunt u uiteraard nog steeds gebruikmaken van de dienstverlening. In dat geval worden de bovenstaande uurtarieven gehanteerd.

 

Tarieven zonder Advies-abonnement
Bedrijfskundig advies€ 175,- per uur
Juridisch advies€ 175,- per uur

Ook zonder Advies-abonnement kunt u gebruikmaken van de dienstverlening. In dat geval worden de bovenstaande uurtarieven gehanteerd.

De genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. Facturering vindt plaats na uitvoering van de dienst. De algemene voorwaarden van Frontyr zijn steeds van toepassing.

Direct Aanvragen

Direct Aanvragen
Sending