Werkwijze

Van de dienstverlening van Frontyr kan tegen een vast uurtarief, dan wel op basis van het abonnement MijnArbeidsjurist gebruik worden gemaakt. Meer informatie over de tarieven die worden gehanteerd, treft u hieronder. Bij vragen kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de adviseurs. Indien gewenst, kunnen zij u bovendien een offerte doen toekomen.

Evenals het leveren van hoogwaardige juridische dienstverlening, acht Frontyr het bieden van een goede service aan haar klanten van groot belang. Daarbij vinden onze adviseurs het essentieel dat u vooraf voldoende duidelijkheid verkrijgt omtrent de kosten en de voorwaarden van de dienstverlening, de werkzaamheden die zullen worden verricht en de termijn waarbinnen u daarop mag rekenen. De adviseurs zullen u steeds op de hoogte houden van de stand van zaken en u waar mogelijk betrekken bij procedures, door bijvoorbeeld brieven vooraf in conceptversie aan u ter goedkeuring voor te leggen.

Kortom, duidelijkheid vooraf, betrouwbaarheid en handelen in samenspraak met de klant, zijn waarden die Frontyr nastreeft. De adviseurs van Frontyr hanteren een persoonlijke benadering en zijn bovendien resultaatgericht, waarbij zij steeds onnodige kosten door lang procederen zullen proberen te voorkomen.

Tarieven en abonnement

Het vaste uurtarief bedraagt € 175,- excl. BTW

De tarievenlijst voor onze klanten die kiezen voor het abonnement MijnArbeidsjurist:

Aantal werknemers0 tot 33 tot 55 tot 1010 tot 2020 tot 5050 +
Werknemersafhankelijk tarief per jaar*€ 125€ 250€ 500€ 750€ 1.000€ 1.250
Voorkomen van verzuim
Model Verzuimreglement
Model Personeelshandboek
Model Arbeidsovereenkomsten
Model Functieomschrijving
Model Functieprofiel Preventiemedewerker
Advies / op maat maken van documentenuurtarief
Algemeen juridisch
Telefonische helpdesk
Dossierbehandelinguurtarief
 Grip op uw verzuimdossier (standaard activiteit bij iedere claim op uw verzuimverzekering)
Onafhankelijke poortwachtertoets 1e jaar2 uur
Onafhankelijke poortwachtertoets pré WIA4 uur
Begeleidend schrijven WIA aanvraag2 uur
(Gerechtelijke) procedures
Begeleiding loonopschorting per geval1 uur
Begeleiding loonstopzetting per geval1 uur
Belangenbehartiging bij mediationuurtarief
Ontslagprocedure bij UWV / Rechtbankuurtarief
Verhaalsrechtsbijstand (loonregres)uurtarief
Houd uw kennis up to date
Periodieke nieuwsflits
Periodieke kennissessiesop inschrijving
Houd uw kennis up to date
Algemene voorwaarden4 uur 8 uur maatwerk
Contracten en overeenkomstenuurtarief
 Ondersteuning bij conflicten en geschillen uurtarief
Incasso ondersteuning uurtarief
 Uurtarief*
 Juridisch Adviseur € 125

 

 *De genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW, op alle dienstverlening van Frontyr is de meest recente versie van onze Algemene Voorwaarden van
toepassing.

Direct Afsluiten

Direct Afsluiten
Sending