Actieve handhaving schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst!

 |   |  Share: 

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (de Wet DBA) wordt beperkt gehandhaafd door de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2020 is de handhaving van de Wet DBA uitgebreid. Het zorgvuldig kwalificeren en vastleggen van de arbeidsrelatie is dan ook erg belangrijk.

Schijnzelfstandigheid
Opdrachtgevers en zzp’ers zijn samen verantwoordelijk voor een juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie. De Belastingdienst wil ervoor waken dat er niet eigenlijk een dienstbetrekking bestaat. In dat geval is er namelijk sprake van schijnzelfstandigheid en zijn onterecht geen loonheffingen afgedragen door de opdrachtgever.

De Wet DBA
De Wet DBA is in het leven geroepen, om de opdrachtgever en zzp’er duidelijkheid te geven over de arbeidsrelatie die met elkaar wordt aangegaan. De Wet DBA brengt echter niet de rust en duidelijkheid die ermee was beoogd. De bedoeling is om uiteindelijk de Wet DBA te vervangen.

Handhaving
Individuele handhaving vindt plaats door middel van bedrijfs- en boekenonderzoeken. In sectoren waar de problematiek rondom zelfstandigen een grote rol speelt, kiest de Belastingdienst voor een sectorspecifieke benadering en samenwerking met branches en koepelorganisaties. Daarnaast is de capaciteit van de Belastingdienst verdubbeld, waardoor er meer bedrijfs- en boekenonderzoeken plaatsvinden.

Handhaving kwaadwillendheid
De Belastingdienst handhaaft indien er sprake is van kwaadwillendheid. Volgens de Belastingdienst handelt u kwaadwillend, wanneer u wist of had kunnen weten, dat de arbeidsrelatie met de zzp’er in werkelijkheid als een dienstbetrekking gekwalificeerd behoort te worden. De Belastingdienst handhaaft enkel, indien hij de volgende criteria kan bewijzen:

  • er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking;
  • er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid;
  • er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Opvolgen aanwijzingen
De Belastingdienst kan tijdens een onderzoek vaststellen dat, hoewel u dit niet heeft beoogd, de arbeidsrelatie een dienstbetrekking is. De Belastingdienst kan vervolgens aanwijzingen geven over het vormgeven van de arbeidsrelatie, of vereisen dat de arbeidsrelatie als dienstverband wordt vermeld in de aangifte. U krijgt van de Belastingdienst een redelijke termijn om deze aanwijzingen op te volgen. In de meeste gevallen geldt drie maanden als redelijke termijn. Geeft u hier geen gehoor aan? Dan ziet de Belastingdienst dit, los van kwaadwillendheid, sinds 1 januari 2020 tevens als reden om een correctieverplichting of naheffingsaanslag, eventueel met boete, op te leggen.

Het is belangrijk de arbeidsrelatie met de zzp’er zorgvuldig te kwalificeren en vast te leggen. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een overeenkomst van opdracht? Of heeft u een andere vraag omtrent het voorgaande? Dan kunt u contact opnemen met de juristen van Frontyr via advies@frontyr.nl of bel 085 – 773 26 66. Indien u nog geen klant bent van Frontyr, is het eerste gesprek altijd vrijblijvend.

 Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...