Actieplan ‘Perspectief voor 50-plussers’

 |   |  Share: 

Minister Asscher heeft het streven om de langdurige werkloosheid onder 50-plussers aan te pakken door hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. Hij heeft daartoe, samen met de sociale partners, het actieplan “Perspectief voor 50-plussers” opgesteld. Dit kan voor u als werkgever interessant zijn, omdat het actieplan mede gericht is op het ontzorgen van werkgevers bij het aannemen van 50-plussers.

In het actieplan “Perspectief voor 50-plussers” zijn nieuwe maatregelen opgenomen om de arbeidsmarktpositie van werkloze 50-plussers te verbeteren, maar worden ook bestaande maatregelen voortgezet of aangepast. Het actieplan wordt geëffectueerd in 2017 en 2018 en is een aanvulling op, door het kabinet, reeds getroffen maatregelen. De afgelopen drie jaar heeft het kabinet 50-plussers ondersteund met het “Actieplan 50PlusWerkt”, maar dit actieplan loopt af per 1 oktober 2016.

De belangrijkste voorgenomen nieuwe maatregelen en instrumenten -al dan niet in gewijzigde vorm- zullen gericht zijn op ondersteuning van u als werkgever, maar ook de werkzoekende zelf:

Mobiliteitsbonus (voorheen premiekorting ouderen)

U zal in aanmerking kunnen komen voor een mobiliteitsbonus van € 7.000,- per jaar voor de duur van maximaal drie jaar wanneer u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder, of een arbeidsgehandicapte in dienst neemt.

No-risk polis

De no-risk polis zal worden uitgebreid. Deze compensatieregeling voor werkgevers is momenteel slechts van toepassing op werknemers die geboren zijn vóór 8 juli 1954 (en nu 62 jaar of ouder zijn) en die ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering hebben ontvangen. Omdat deze groep werknemers steeds kleiner wordt, wil Minister Asscher de regel algemener maken, door de minimumleeftijd te verlagen naar 56 jaar.

Plaatsingsfee

Voor een intermediair (zoals een integratie- of uitzendbureau) is het, bij de begeleiding van een werkzoekende 50-plusser, op dit moment mogelijk om een plaatsingsfee bij het UWV aan te vragen. Omdat het toekennen van een plaatsingsfee niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, zal het komen te vervallen.

Scholingsvoucher (subsidie voor een opleiding)

Wanneer u een werkzoekende 50-plusser in dienst zou willen nemen die een opleiding behoeft voor het vervullen van een functie, dan komt u mogelijkerwijs een scholingsvoucher aanvragen bij het UWV en in aanmerking komen voor een subsidie.

Proefplaatsing

Wanneer u voornemens bent een uitkeringsgerechtigde of een langdurig werkloze in dienst te nemen, is het mogelijk om een proefplaatsing aan te vragen voor twee maanden. De werknemer behoudt in die twee maanden zijn uitkering, waardoor u hem geen loon hoeft te betalen. Voor een groep 50-plussers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zal de standaard duur van de proefplaatsing drie maanden gaan behelzen.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...