Aansprakelijkheid verhuurder: schade verzekerd?

 |   |  Share: 

In onderstaande V&A vertellen wij u over de aansprakelijkheid van de verhuurder.

Wie is aansprakelijk: verhuurder of huurder?
De verhuurder en huurder zijn tezamen verantwoordelijk voor het onderhoud aan het pand. Waar de huurder verantwoordelijk is voor het klein onderhoud, zoals het schilderen van binnenmuren, is de verhuurder gehouden zorg te dragen voor het grote onderhoud van het pand, zoals het (laten) herstellen van een kapotte cv-ketel.

Onzorgvuldig gebruik: huurder altijd aansprakelijk?
De huurder is aansprakelijk voor schade die aan hem is toe te rekenen wanneer hij tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst, zoals bij onzorgvuldig gebruik. Maar let op; dit is hetgeen dat in beginsel geldt. Zo heeft de rechter eens geoordeeld dat een verhuurder aansprakelijk was voor een goed functionerend riool. Dit ondanks dat de verhuurder stelde dat er sprake was van onoordeelkundig gebruik door de huurder. Het riool was erg verouderd, en daar werd zwaar aan getild door de rechter. De schade kwam daarom voor rekening van de verhuurder.

Aansprakelijkheid verhuurder: schade verzekerd?
Bent u verhuurder en wordt u aansprakelijk gesteld door uw huurder? Neem dan direct contact op met de juristen van Frontyr. Wij zullen ons voor u inzetten bij de behandeling van de aansprakelijkstelling. Verhuurders dienen zich ervan bewust te zijn dat het niet (tijdig) oplossen van gebreken flink oplopende schade kan veroorzaken. Daarom raden wij verhuurders aan om hun verzekeringspolissen te checken en/of een extra verzekering af te sluiten bij hun verzekeraar. Zo weten verhuurders zeker dat wanneer zij aansprakelijk zijn voor gebreken en de daaruit vloeiende schade, zij daarvoor zijn verzekerd.

Vragen?
Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met één van onze juristen door te bellen naar 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...